Lokalbidraget 2019

Søknad om gaver til allmennyttige formål for lag/foreninger som er kunder i lokalbanken.
Søknadsfrist er 20. mai 2019.

Fyll inn alle felter for å søke:

    Vi vil kun bruke denne informasjonen i forbindelse med denne søknaden. Vi kan kontakte deg på e-post i forbindelse med søknad og prosess. Dine opplysninger vil bli slettet når gavetildelingen er avsluttet.